Ranchi Consultants

Sharing Experience

 

Ranchi Consultants - Rijnsburgerweg 4 - T34  - 2215 RA Voorhout - info@ranchiconsultants.eu

Service

 

Breed spectrum

 

Binnen het brede spectrum van financieel management kan Ranchi Consultants u ondersteunen met onder meer de volgende diensten:

 

•Ondernemen

•Waardebepaling van uw onderneming

•Financieel haalbaarheidsonderzoek

•Financiële analyse

•Bedrijfsherstel

•Herstel van rust en vertrouwen

•Het belang van het vermogen zich aan te passen aan  ontwikkelingen.

•Scenario planning

•Een bewustwordingsproces gericht op de toekomst.

 

Kansen herkennen, reeds voor ze zich aandienen.

 

Waardoor laat u zich liever leiden?

Door enthousiaste emoties of door een gedreven kracht, aangestuurd vanuit kennis zonder conflicterende belangen?

 

Kortom , u zoekt een bedreven partner die kansen en behoeftes herkent en deze kan ombuigen naar financieel renderende maatgesneden oplossingen.

 

 

Waar staan we voor

 

Deskundig

Ranchi Consultants kent de verschillende belangen en weet hoe ze hierop moet anticiperen. Hierdoor praat u dus altijd met een kundige gesprekspartner die u ondersteunt met een degelijk onderbouwd advies.

 

Onafhankelijk

Dankzij volledige onafhankelijkheid kan Ranchi Consultants opdrachtgevers optimaal adviseren. Zonder binding met andre belanghebbenden worden conflicterende belangen vermeden en blijft de inhoud van het uiteindelijke advies gericht op de oplossingwaarmee u het best bent geholpen.

 

Ervaren

Van eenmanszaak tot bv, van stichting tot structuur bv. Ranchi Consultants beschikt over referenties waarvoor een breed scala aan meest uiteenlopende opdrachten succesvol zijn uitgevoerd.

 

Betrokken

Natturlijk, het realiseren van een aansprekend project is een prestatie op zich. Maar een opdrachtgever te bedienen met een goed gestructureerd en financieel rendabel project vraagt om meer dan kennis en ervaring. Commitment in de vorm van gemeende betrokkenheid is daarvoor een absolute voorwaarde.